۱۳۹۱ اسفند ۹, چهارشنبه

فریاد های ( آت یره-ات یره ) تماشاگران تبریزی خطاب به مزدوران علی افاین پیکره ،نشانگر بنری است که روز 8 اسفند و مسابقه پیروزمندانه تراکتور تبریز-ایران با الجزیره امارات در ورزشگاه تبریز از سوی چند نفر از تماشاگران بر افراشته شد و زمان قابل توجهی نیز افراشته ماند و البته به شواهد فیلم های موجود مورد اعتراض بقیه تماشاگران پیرامون آن نیز واقع شد که با فریاد های بینداز و بینداز ( آت یره-ات یره ) خواستار فرو کشیدنش شدند و البته پس از مدتی این کار انجام شد.
بحث من پیرامون چرایی شگفت آور ورود این بنر نسبتا بزرگ و بر افراشته ماندش نیست.
انعکاس خبر این بنر در سایت خبر ان لاین نیز موضوع بحث من -فعلا-نیست که پس از مدتی این خبر گزاری آن را از صفحه اش حذف نمود.
تمرکز بنیادین من بر روی ماهیت نوشتار انگلیسی روی بنر است و گویا تعمدا نگاشته شده تا مخاطب خاص خارجی مضمونش را دریابد.
SOUTH AZER BAIJAN ISNT IRAN
که البته به زودی با این ترجمه و شیوه نگارش از سایت های تجزیه طلبی ترجمه و در سطحی وسیع منتشر شد :
آزربایجان جنوبی ایران نیست.
من اتفاقا این بنر و مفهوم درج شده اش را فارغ از اینکه نویسنده اش غلط نگاری کرده و بایستی می نوشت : 
south azerbaijan isn't iran ، درست ترین و روشن ترین جمله ای می دانم که می تواند پیرامون آذربایجان نگاشته شود !
فارغ از آنچه در ذهن طراحان این بنر بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که هنوز سرزمینی به نام آزربایجان جنوبی و حتی آذربایجان جنوبی ،از نظرگاه تر مینولوژی جغرافیای سیاسی شناخته نشده و در هیچ نگاشته علمی و تحلیلی و آکادمیک نمی توان از آن سراغی گرفت !
این واژه پروواکاتیو و سیاسی را میر جعفر باقروف دبیر کل اعدام شده حزب کمونیست شوروی آذربایجان (اران و شروان ) و از طراحان فرقه استالین ساخته پیشه وری در سالهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران تعمدا بر سر زبانها انداخت تا آذربایجان را به شوروی بچسباند و ایران را تجزیه نماید.
این مرده ریگ در بازمانده های فرقه ماند و سپس به میراثی بدل شد تا پانترک های امروز آن را به آذربایجانی منسوب سازند که هیچگاه شمالی جنوبی نبوده و روشنفکرانی آذربایجانی چون شادروان یحیی شیدای تبریزی آن را سخن چرکین بیگانه نام نهاده اند و استادشهر یار از آن نفرت داشته است.
شاروان یحیی شیدای تبریزی در شعر روشنگر ای آراز این گفته را به زیبایی بیان فرموده است .:
آی آراز بیر دالغا وور ، دریا کیمی توفان ائله
ظالمین ییخ قصرینی،اوز باشینا ویران ائله

ای ارس موجی بزن ، همچون دریا توفان نما

کاخ ظالم را بیفکن،بر سرش ویران نما

زوره محکوم ائیله ییب ،ایندی طبیعت بیزلری

زور دئیه ن جلاد ایله ، بیزلر آرا دیوان ائله

طبیعت ما را با زور محکوم کرده است

جلاد زورگو را محاکمه کن

بیر هجوم ایله داغیت شیطانلارین کاشانه سین

او فسادوفتنه قصرین خاک له یکسان ائله

با یک هجوم کاشانه شیاطین رو ویران کن

قصر فتنه و فساد را با خاک یکسان نما

وئرمه امکان بوندان آرتیق هر شرفسیز انسانا

آز بویولسوز کسلری دل مولکونه سلطان ائله

بیش از این به هر انسان بی شرافتی امکان مده

این افراد بی طریقت را کم بر ملک دل سلطان نما

سو ده ییل سندن آخان ، قانه دؤنن گؤز یاشی دیر

بو اسف احوالی گؤر ، توفان قوپار عصیان ائله

آنچه که ازتوسرازیر است،آب نیست بل اشکی است که به خون تبدیل شده

این احوال تاسف بار را ببین و عصیان کن

بیر - بیرندن سن بو قان قارداشلارین سالدین اوزاق

گل بو سرگردانلارین هر موشکولون آسان ائله

برادران هم خون را از هم جدا کردی

بیا و دشواری های این سرگردان ها را آسان کن

بیر قیلیش تک اورتادان کسدین محبت رشته سین

آز بو میداندا شرارت مرکبین جولان ائله

چون شمشیری رشته محبت را از وسط پاره کردی

کم در این میدان مرکب شرارت را جولان بده

قاضی اول ، انصافه گل ، حکم زمان وئر تازه دن

غصب اولان تورپاقلاری وابسته ی ایران ائله

قاضی باش ، انصاف کن ، دوباره حکم بده

سرزمین های غصب شده را وابسته ی ایران نما

کؤکلمه هجران سازین ، دل سوزونو آرتیرما چوخ

وصلدن سال صحبتی گل چاره ی هجران ائله

ساز هجران را کوک مکن ، بر سوز دل میفزای

از وصل سخن بگو،بیا و هجران را چاره کن

قارداشی قارداشا چاتدیر ، جانی هجراندان قوتار

بو آغیر بیر خسته لیک دیر ، خسته یه درمان ائله

برادر را به برادر برسان و جان را از هجران برهان

این ناخوشی سختی است ، درمانش نما

نه ”شمالی“ نه ”جنوبی“؟ آت بو چرکین سؤزلری

مولک ایراندیر تماماً،دونیایا اعلان ائله

چه شمالی؟چه جنوبی؟ این سخنان چرکین را به دور بینداز

به جهانیان بگو همگی سرزمین ایران است

فتحعلیشاه ائیله دی فاحش خیانت ایرانا

سنده خدمت گوستریب ، نقصانلاری جبران ائله

فتحعلی شاه خیانت بزرگی به ایران کرد

تو خدمت بکن و نقصان ها را جبران نما

تورکمن چای پیمانی بیر ننگ دیر تاریخ ده

عرضه سیز شاهین ایشین دونیالره اعلان ائله

قرار داد ترکمن چای ننگی در تاریخ است

اقدام شاهین بی لیاقت را به دنیا اعلام نما

کئچدی اون یئدی شهر روسیه نین چنگالینا

بوجنایاتی گتیر یاده ،بوگون عنوان ائله

هفده شهرزیر چنگال روسیه قرار گرفت

این جنایات ها را به یاد بیاور ، و امروز آن ها را عنوان کن

گولستان پیمانی دا سیندیردی ایرانین بئلین

بو ایشه باعث لره ،یارب اؤزون دیوان ائله

قرارداد گلستان کمر ایران را شکست

خداوندا ! مسببین این کار را محاکمه کن

گل گتیر بو ملته آزاده لیک فرمانینی

ملک ایرانی صفاده روضه ی رضوان ائله

بیا و براین ملت فرمان آزادگی بیاور

سرزمین ایران را روضه ی رضوان نما

تهمت و تحقیر اوخو هر سمتیدن یاغماقدادیر

سینه وی بیر داغ کیمی بو اوخلارا قالخان ائله

تیر تهمت و تحقیر از هر سمتی در حال باریدن است

سینه ات را همچون کوهی در برابر این تیرها سپر کن

یا اؤزون چک بیر کناره ،غصب اولان مرزی گؤتور

یا ایکی روحو سازاشدیر،دل لری شادان ائله

یا خودت را کنار بکش و مرز غصب شده را از میان بردار

یا دو روح را آشتی بده و دلها را شادمان کن

”شیدا“نین دائیم فراق یاردن آغلار گؤزو

گؤستر او شوخون جمالین ، گول کیمی خندان ائله

شیدا همواره از فراق یار چشمش اشکبار است

جمال دلبر را بنما همچو گل خندانش کن.
این گونه است که تنها ماحصل کار سازمانی و تبلیغاتی چند ماهه پانترکیسم ،بنری شده که همان هم مضمونی درست و واقعی است و البته کیست که نداند سرزمین موهومی و تخیلی ::آزربایجان جنوبی ؟! :: وجود خارجی و جغرافیایی ندارد که منسوب به جغرافیای تاریخی سیاسی ایران باشد !
اینک عرصه به میزان زیادی روشن شده و تکلیف ایرانیان با مدعیان هویت طلبی (بخوانید گریزان از هویت بر ساخته از شیدا و شهر یار تبریزی ) و تجزیه طلبان و فدرال قومی ها مشخص شده است.اینک به برکت این بنر هر چند تخیلی ،همگان دانسته اند موضوعاتی همچون مدافعه از زبان مادری و هویت منطقه ای ،دروغی بیش نیست و هدف راهبردی اینها پیشبرد سیاست تعیین شده از سوی ایدئو لوگ برجسته پانترکی ،صابر زیان بدر الدین و تئوری ختنه اوست که تاکید داشته ،با زبان آغاز کنید و با درد ختنه تجزیه ،به یکباره کار را تمام کنید !
اینک همگان دانسته اند که پر شور ترین مدافعان زبان مادری ،ایراندوستان آذربایجانی هستند که نخواهند گذاشت زبان مادری شان به لهجه مقلوب استانبولی و مغلوط قفقازی و نگارش لاتینی بدل شود و زبان شیرین ترکی سرای شیدا و شهر یار و نظمی و صابر و معجز و...از میان رود.زبانی که تنها و تنها با هویت ایرانی معنا و مفهوم و حتی ادامه حیاتش ممکن است و با رهبردی که استاد شهر یار برای ترک زبانان و آذربایجانی ها روشن کرده است :
ترکی ما بس عزیز است و زبان مادری--لیک اگر ایران نگوید لال باد از وی زبان !-استاد شهریار-
دوستان تجزیه طلب و هویت گریز ! 
عجله کردید و ساده لوحی نشان دادید ! و چه خوش که توصیه های مکارانه صابر زیان بدر الدین را گوش نکردید و فریب چند سکانس استدیو گوناز و ماموران خرده پای میت و موساد را خوردید (اسناد ویکی لیکس ) و البته زحمت ما میلیونها ایراندوست آذربایجانی را کم نمودید!
اطمینان دارم با این خبطی که بر دامان خود نهادید ،ما را یاری نمودید.زین پس به مدافعان مدعی و توخالی زبان مادری خواهیم گفت مجبورید نخست نسبتتان را با شهر یار و ایران روشن کنید و البته شما با این پرسش کلیدی ما آچمز خواهید شد و کیست که نداند هدف نهایی شما تجزیه ایران (البته در تخیلات ) است و کمتر کسی نمی داند اغلب شما قادر به نگارش دو جمله درست ترکی آذربایجانی با سبک استاد شهریار و شیدا و نظمی و دکتر هیات نیستید !
اینک ماییم و دفاعی درست و اصولی و روشن از زبان مادری عزیز ترکی آذربایجانی مان !
من از تمامی شما سپاسگزارم..حتی اگر تخیلی بنویسید و گاف کنید...
آنهم گافی بسیار بسیار بزرگ و سترگ و گسترده !
علی عجمی آذرابادگانی ایراندوست-۹ اسفند ۱۳۹۱

به اشتراک گذارید:

. Balatarin . Azadegi . Donbaleh . Risheha . Sabzlink . Cloob . Khabarnet . Digg . Delicious . Friendfeed . Addthis to other . Cloob . Oyax . Stumbleupon . Twitter . Facebook . Email To: . Reddit . Subscribe to Feed

۱۳۹۱ اسفند ۸, سه‌شنبه

پانترکهای حکومتی ! + عکسوقتی که خبرگزاری خبرآنلاین بنر معروف ِ آذربایجان ایران نیست را به نمایش می گذارد دیگر چه میتوان گفت به جز اینکه دست ِ این وطن فروشان با حکومت در یک کاسه می باشد؟!

این خبرگزاری عکس را برداشت ولی افسوس که آب رفته به جوی باز نخواهد گشت...

به اشتراک گذارید:

. Balatarin . Azadegi . Donbaleh . Risheha . Sabzlink . Cloob . Khabarnet . Digg . Delicious . Friendfeed . Addthis to other . Cloob . Oyax . Stumbleupon . Twitter . Facebook . Email To: . Reddit . Subscribe to Feed

۱۳۹۱ اسفند ۴, جمعه

یادگاری طرفداران خلخالی در تخت جمشید سنگ نگاره ای که با تیشه تخریب شد!


تصویر باشکوه داریوش هخامنشی در بالای سر در تالار آپادانا که  بعد از گذشت سالیان دراز هنوز پابرجا مانده بود متاسفانه توسط انقلابیون طرفدار تفکر متحجرانه خلخالی در اول انقلاب به طرز وحشیانه ای با وسیله ای شبیه تیشه کاملا از بین برده شد


قبل از تخریب
https://imageshack.us/scaled/landing/191/77666898.pnghttps://s3.amazonaws.com/friendfeed-media/fefd27c3175da8152fcf0340874eb2adb89817f5https://imageshack.us/scaled/landing/547/yyqqwsjr82id3f1ax27.jpg

بعد از تخریب

ترس حاکمیت از هویت ایرانی


به اشتراک گذارید:

. Balatarin . Azadegi . Donbaleh . Risheha . Sabzlink . Cloob . Khabarnet . Digg . Delicious . Friendfeed . Addthis to other . Cloob . Oyax . Stumbleupon . Twitter . Facebook . Email To: . Reddit . Subscribe to Feed

۱۳۹۱ اسفند ۳, پنجشنبه

زبان مادری نقابی که تجزیه طلبان پشت آن پنهان می شوند

https://imageshack.us/scaled/landing/834/57463745348217806564019.jpg

در ایران از دوره مشروطه تا كنون زبان فارسی ذبان رسمی كشور است و بعد از وقوع انقلاب در قانون اساسی حق آموزش زبان مادری اقوام ساكن در كشور به رسمیت شناخته شده است. در اصل 15 قانون اساسی آمده است (استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در كنار زبان فارسی آزاد است.)اقداماتی برای تحقق این مهم تا كنون  صورت گرفته ولی شایان توجه نبوده است.شاید علت اصلی آن ترس از طرح مسائل حاشیه ای قو مییت گرائی و خدشه دار شدن تمامیت ملی كشور است
سو استفاده از زبان مادری  
بر اساس تئوری های جامعه شناسی، عدم کارکردهای یک کنش اجتماعی در بستر فعالیت های هدف گذاری شده، باعث بروز سرخوردگی و ایجاد ساختارهای دیگری می گردد که لزوما معطوف به بستر و مولفه های اولیه نیستند.
اگر چه تعاریف جامعه شناختی باید بر پایه چارچوب های نظری هر جامعه با اختصاصات ویژه در نظر گرفته شود و اطلاق این تعاریف و نظریه های عام به گونه ای صلب و کلیشه ای نتایج درستی بدست نمی دهد، اما سیر رویدادها و کنش های جامعه ایران و اقوام آن در تاریخ، نشان داده سطح خواسته ها با توجه به عدم کارکرد هدف ها، تغییر یافته و دیگرگون شده است. این تاثیر منفعل کننده و بعضا استحاله کننده بخصوص در مورد کنش نخبگان، برای هدایت اقوام به سوی اهداف مورد نظر، بسیار بیشتر دیده می شود.

”پل براس“ Paull Brass معتقد است، نخبگان قومی برای تامین منافع مورد نظر خود، به مسائل و گرایش قومی و قومیّت دامن میزنند. در جوامع شرقی با اختصاصات و ویژگی های جوامع چند قومی این گرایش هر چند اندک و با بازیگران محدود، بستر مناسب و بحران زا خواهد یافت. لازمه این حرکت و بحران زایی، ”هم هویت کردن“ بخشی از اقوام متشکله یک سرزمین و پرداخت شالوده ی جداگانه در برابر بخش های دیگر قومی می باشد. هم هویت شدن یک قوم در عناصر زبان و نژادگان و سرزمینی، لزوماً با ستیز با بخش های دیگر همراه بوده و برای اثبات هویت مستقل و جداگانه، ایجاد مرزبندی ها و ستیزه جویی ضرورت اساسی می یابد. موجودیت یک هویت تازه تعریف شده، تنها زمانی میسر خواهد گشت که با هویت دیگری دشمنی گردد تا وجود و چه بودی، معنای روشن و قابل قبول یابد. تا زمانی که ریشه های مشترک با اقوام دیگر وجود دارد و ریشه های مستقل پدیدار نگردد ”هم هویت شدن“ قومی سست و بی پایه خواهد گشت.

برای ایجاد و ساخت یک هویت جدید و دارای اختصاصات ویژه، باید از هویت دیگری جدا شد و ریشه های اتصال را مخدوش و زایل گردانید و در غیر اینصورت گرایش ایجاد شده کارکرد و عملکرد خود را نداشته و به مرور زمان میرا می گردد.به طور کلی ایجاد یک گفتمان و عملکرد قومی و بحران زا تنها در صورتی موفق خواهد بود که زمینه های مورد نظر بشدت پررنگ و موجه، و دارای اقبال عامه باشد.

بنابراین اگرچنانچه درگروه های گوناگون زبانی و مذهبی و یا حتی نژادی، عنصر نخبه بخواهد بدون توجه به تعاریف روشن و واقع گرایانه و دارای مصداق، اقدام به ایجاد همایش نماید،تنها خواهدتوانست موجی محدود بوجود آورد که لزوما متضمن دوام و پایندگی نمی باشد.پرداختن به حساسیت قومی مانند زبان تا زمانی که دارای عناصر هویت ملی وکشورشمول نباشد در ابعاد بسته و غیر فعال گرفتارخواهد شد.
در خصوص مسائل قومی آذربایجان با توجه به اینکه هویت قومی آذری، جدای از عنصر زبانی محاوره ای، دارای اختصاصات و ویژگی های درون ساختاری متفاوت از دیگر اقوام ایرانی و تمامی کشور ایران نمی باشد، لذا تا کنون ساخت هویت جداگانه، با مشکلات و موانع بسیار زیادی مواجه بوده است. وجود عناصر فرهنگی و تاریخی و نژادی مشترک با سایر اقوام ایران باعث گردیده قوم گرایی در گفتمان مسلط آذری ها زمینه رشدی اندکی یابد. چه اینکه همانگونه که پیشتر گفته شد، پرداختن به حساسیت قومی آذری مانند زبان و حتی نژادسازی، حتی اگر دارای حساسیت های آسیب پذیر و به ظاهر قابل پذیرش باشد، اما تا زمانی که دارای عناصر هویت ایرانی و کشور شمول نباشد، بستر مناسب برای رشد نخواهد یافت.آنچه که آشکار است فعالان قوم گرای آذری با در نوردیدن مرزبندی ها و ایجاد یک مانیفست ستیزه جویانه، از ارزش محوری حرکت های اجتماعی و آرمانخواهی مثبت فاصله بسیار گرفته و در وجه غالب آن حتی با نگاهی بشدت بیگانه گرایانه خود را غیر موجه جلوه داده اند. تاریخ سازی هایی که به قصد ایجاد هویت دیگر برای آذربایجان تدارک می بینند، به سان آنتیک سازی و عتیقه سازی سودجویان غارت پیشه مانند گردیده است.

با توجه به این ملاحظات عمده، فعالان قوم گرای آذری(ترک زبان) که در وجه افراطی آن پانترکیست نامیده می گردند به صورتی نظری و تئوریک، اهدافی را مد نظر قرار داده و برای نیل به آن اهداف بسترهایی را ضروری می دانند که بدون مهیا شدن آنها اساسا اهداف اصلی دست نیافتی خواهد بود. ارزیابی این بستر و مولفه ها و شکست پرنسیپ های آن، گام های ذیل را مشخص می نماید:

۱- ایجاد تجزیه فرهنگی ، نظری و هویتی

۲- سپس ایجاد تجزیه ارضی و توجیه مفاهیم جدایی طلبانه

۳- ایجاد و ساختن یک دشمن کاذب بنام قوم فارس که زبان آن فارسی بوده ودیگر اقوام را تحت ستم قرار داده

۴-مقدس جلوه دادن زبان ترکی

۵- عمده کردن مسائلی از قبیل جوک ها و کاریکاتور و بهره برداری مستمر از آن

به ظاهر، موجه ترین بستری که پانترکان بر روی آن سرمایه گذاری نموده و مدتهاست پیرامون آن فعالیت می نمایند، رسمی شدن زبان ترکی در دستگاه آموزش و پرورش و حتی ساختار اداری کشور می باشد. هر چند، این زبان دارای مولفه های ویژه خود می باشد که لزوماً دلیلی بر ضعف و یا قدرت آن نیست اما بی گمان جایگاه زبان ها و نیم زبان های یک کشور از جمله زبان ترکی، در راستای هویت ملی قابل تعریف بوده و گونه گونی آنها نباید دستاویزی برای گسستن پیوند های ارتباطی اقوام متشکله ملت ایران گردد. تاریخ ادبیات مشترک ایران مبتنی بر زبانی است که علیرغم تمامی تفاوت اقوام، بسان میثاق نانوشته ای همگان در جهت رشد و اعتلای آن، نقش بازی کرده اند. این زبان ادبی به مانند سازنده ی بخش مهمی از هویت ملی در نقش یک زبان ملی ظاهر گشته است.

در همه ی کشورها زبان ملی جایگاه برتر و ویژه دارد و در ایران نیز علاوه بر ریشه فراگیری چند هزار ساله زبان فارسی صدها سال است که زبان فارسی دری به گونه امروزین آن، زبان ملی و رسمی است و این زبان در مدارس تدریس می شود و به عنوان زبان دیوانی، دفتری و ادبی شناخته شده است. این در حالی است که زبان فارسی در تعارض با دیگر زبانها نبوده و در ایران صدها نشریه و کتاب به زبانهای قومی منتشر می گردد و صدا و سیمای استانی به زبان محلی برای هر استان برنامه های خاص خود را داشته و دارد. از دیگر سو، در کشور مطلوب و هدف گذاری شده پانترکان، یعنی جمهوری ارّان (آذربایجان) به محض انتشار نشریه ای به زبان تالشی (بعد از انتشار شماره نخست) گردانندگان و نویسندگان نشریه دستگیر و زندانی می گردند و علیرغم اینکه جمع کثیری از مردم جمهوری ارّان را تالشها و لزگیها تشکیل میدهند حتی یک نشریه نیز به زبانهای قومی منتشر نمی گردد و رادیو و تلویزیون، کتاب درسی و موسیقی که دیگر امری محال است.حتی دولت باکو الفبای اصیل و تاریخی مردم سرزمین خویش را، نیز به الفبای لاتین تغییر داده است. اکنون در باکو و دیگر ولایات جمهوری ارّان مردم نمیتوانند اشعار خاقانی شروانی و شاعران فراوان شهر گنجه مانند نظامی، مهستی گنجوی، ابوالعلای گنجه‏ای، برهان گنجه‏ای، پور خطیب گنجه‏ای و شاعران بسیار شهر بیلقان مانند بدیع بیلقانی، رشید بیلقانی و دیگر شهر های اران را بخوانند، چه اینکه این اشعار به زبان والفبای فارسی است. به هر روی در مقام مقایسه، وضعیت ایران بسیار بسیار بهتر از کشورهای دیگر منجمله کشور ترکیه شبه دموکراتیک است.

در پیوند با جُستار فوق، خبر زیر قابل توجه بسیار است:”شورای ملی تلویزیون و رادیوی جمهوری آذربایجان پخش برنامه به زبان غیر آذربایجانی در كانال‌های ملی این كشور را ممنوع كرد. سایت پان ترکی آزاد تبریز“

اکنون آنچه که مشاهده می گردد اینست که، پانترکان آنچنان که از حق گفتگو و تحصیل و آموزش به زبان ترکی برای آذربایجانی ها دفاع میکنند آیا از این حق به طریق مشابه در جمهوری آذربایجان و ترکیه نیز دفاع می کنند ؟ مثلا آیا در جمهوری آذربایجان هم تالشی ها با آن جمعیت انبوه و تات ها و کردها از این حق مشابه باید برخوردار گردند یا خیر؟ مثلا آیا ارامنه، کردها، چرکسها، گرجی، آبخاز، ارمنی، آرامی، بلغار، یونانی و لاز در ترکیه هم از این حق مشابه باید برخوردار شوند یا خیر ؟

اساساً همانگونه که رفت، در ایران شرایط به گونه ای دیگر و بهتر بوده و وضعیتی کاملاً متفاوت و مناسبتر و غیر قابل مقایسه با جمهوری ارّان و حتی ترکیه، در مقابل اقوام وجود دارد.

ضمن اینکه اکنون، به جهت اهداف و منویّات تجزیه طلبانه پانترکان، در دستاویز قرار دادن تدریس به زبان مادری ترکی، مسئولین امر را از عواقب چنین مجوزی، هراسانده که هر آیینه ترس به جایی هم میباشد. اصولا پانترکان از طرح تدریس به زبان مادری ترکی، اندیشه ای جز به کنار افکندن زبان ملی و ایجاد زبان واحد - سرزمین واحد و نژاد واحد و هویت سازی جداگانه و دیگر، به آذری ها و سپس جدایی آذربایجان ندارند، و درهمین رابطه اصرار آنها بر واژه تورک به جای ترک، بر همین هویت بخشی جداگانه و بیگانه گرایانه است و اگر مشاهده میگردد، تمامی حاکمان حال و گذشته ایران در مقابل این خواسته برحق ،مقاومت می نمایند بر اساس موضوع فوق ارزیابی می گردد. آنچه بیشتر قابل توجه می باشد، این است که،     

تدریس ادبیات به زبان مادری تمامی اقوام ایرانی که، خطری متوجه حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران نمی نمایند، همگی از زبانهای هم خانواده زبان فارسی بوده و این در حالی است که این خواسته را، جزو اهداف اصلی خود نداشته و ندارند، مگر پانترکان و هویت طلبان آلتایی که به گونه ای شگفت انگیز و عجیب سالهاست که، بر این طبل میکوبند به امید اینکه، حاکمیت ایران اشتباه و لغزش کند و چنین مجوزی صادر و بدین ترتیب پروژه تجزیه ایران وارد مرحله اصلی شده و کلید بخورد.در این رابطه می توان به این نظریه تعمق کرد، مارتین هایدگر فیلسوف معاصر آلمانى بعد از جنگ دوم جهانى به مردم آلمان میگوید: ” اى قوم آلمانى آسوده باشید، نمى توانند كشور شما را تجزیه كنند و شما را شكست دهند، زیرا شما زبان واحد دارید. ”

گفته مارتین هایدگر بسیار مهم و به درستی بیان گردیده است، براستی زبان ملی جایگاه مهمی در حفظ چارچوب های استحکام ملی و تمامیت ارضی دارد.آنچه که در خصوص فعالیت گستره پانترکیستها پیرامون زبان مادری دریافته می گردد اینست که، زبان مادری بهانه وارداتی است که پانترکان نیز به روشنی و بدرستی سرلوحه خود قرار داده اند.امروزه سایت ها و نشریات چاپی و رسانه ای پانترکان و هویت طلبان آلتایی، مملو است از پرچم های ترکیه، آذربایجان و تصاویر آتاتورک و به آشکارا ساز و کار تجزیه ایران را مهیا می سازند، و به واقع اگر آنها را بیگانه گرا و وابسته به باکو آنکارا ندانیم دچار خطای استراتژیک شده ایم.به صورت مشخص، تدریس به زبانهای غیر زبان ترکی باعث نقض حق حاکمیت ملی و نقض تمامیت ارضی ایران نمیگردد ولی درخصوص زبان ترکی این موضوعی متفاوت بوده، و باعث خطر جدی و مخاطرات هولناک میگردد. و به بیانی دیگر، به لحاظ مانور و سرمایه گذاری که پانترکان بر روی زبان ترکی نموده و به عبارتی، بر آن نیز جفا روا داشته اند، حق تدریس به زبان مادری دیگر زبانها و گویش ها نیز متوقف و توقیف شده است.در واقعیت امر، موضوع اصلی فعالیتهای پانترکان، زبان و آزادیهای مدنی نیست بلکه جریانی است نژادپرستانه، که آرزوی پاره پاره کردن ایران را در سر دارد و زبان هم اولین گام آنهاست . یکی از رهبران قوم گرا که هم اکنون به آمریکا فراری شده دکترین خود را اینگونه بیان می کند:

۱- وصول حق و حقوق ترکان

۲- طلب فدرالیسم سیاسی

۳- در مرحله بعد: طلب فدرالیسم قومی

۴- تغییر فدرالیسم به کنفدراسیون

۵- جدایی از ایران

۶- الحاق به جمهوری آذربایجان (اران)

۷- الحاق به ترکیه

۸- ایجاد توران بزرگ

اکنون باید بسیار ساده اندیشی نمود که، تن به اولین خواسته و منویات تجزیه طلبان داد. پانترکیستها و قوم گرایان نژادپرست، مردم ایران را تهدید می کنند، چنانچه به ما اجازه تدریس به زبان ترکی را ندهید، تمامیت سرزمینی کشور به خطر افتاده و ایران تجزیه می گردد. اینگونه نخواهد شد و مردم ایران از تمامی اقوام متشکله آن، زبان ملی فارسی را نه از سر اجبار بلکه از سر عشق و علاقه به تمامیت ارضی ایران و وحدت و وفاق آن برگزیدند. همانگونه که غلام حسین ساعدی(تبریزی) داستان نویس مشهور معاصر  می گوید:“ زبان فارسی ، ستون فقرات یک ملت عظیم است من می خواهم بارش بیاورم . هرچه که از بین برود، این زبان باید بماند! ”
به اشتراک گذارید:

. Balatarin . Azadegi . Donbaleh . Risheha . Sabzlink . Cloob . Khabarnet . Digg . Delicious . Friendfeed . Addthis to other . Cloob . Oyax . Stumbleupon . Twitter . Facebook . Email To: . Reddit . Subscribe to Feed

۱۳۹۱ بهمن ۲۹, یکشنبه

طائب رسما اعلام کرد: چیز خوردم!مهدی طائب، رئیس قرارگاه عمار (نهاد مقابله با جنگ نرم) رسانه‌های خبری را به «تحریف و تقطیع» سخنانش درباره سوریه و موضع ایران متهم کرده است. دو روز پیش خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج دانشجویی، سخنانی از این رئیس قرارگاه عمار منتشر کرد که در آن گفته بود «اگر دشمن به ما هجوم کند و بخواهد سوریه یا خوزستان را بگیرد اولویت حفظ سوریه است»
 این سخنان طائب باعث ایجاد واکنش های گوناگون در سطح جامعه شد از  سیاستمداران گرفته تا خانواده جانباختگان جنگ هشت ساله نسبت به این سخنان واکنش شنان داده اند   بنا بر اخبا منتشر شده در فضای مجازی حتی جمع کثیری قصد دارند درپاسخ به سخنان طائب تظاهرات اعتراضی در خوزستان برپا کنند
https://imageshack.us/scaled/landing/534/12sf.jpg
 طائب اما روز شنبه، ۲۸ بهمن به خبرگزاری فارس گفت که رسانه‌ها مقدمه و زیربنای سخنانش درباره سوریه را تحریف کرده‌اند و ادامه داد: «رسانه‌های بیگانه و ضدانقلاب در نحوه مقابله با جمهوری اسلامی ایران درمانده شده‌اند و تن به تحریف و تقطیع اظهارات ایرانی‌ها داده‌اند.»
به اشتراک گذارید:

. Balatarin . Azadegi . Donbaleh . Risheha . Sabzlink . Cloob . Khabarnet . Digg . Delicious . Friendfeed . Addthis to other . Cloob . Oyax . Stumbleupon . Twitter . Facebook . Email To: . Reddit . Subscribe to Feed

۱۳۹۱ بهمن ۲۰, جمعه

تاسیس صفحه یادآوری شرف به نوری زاده

در پی حمایت علیرضا نوری زاده از سازمان های تروریستی مانند کومله،دموکرات،الاحوازی و… عده ای از جوانان در یکی از شبکه های اجتماعی اقدام به تاسیس صفحه ای به نام “کمپین یادآوری شرف به علی رضا نوری زاده” کردند.
نوری زاده نزد افکار عمومی متهم است که با حمایت مادی و معنوی عربستان در راستای تجزیه کشور گام بر می دارد و به بهانه مخالفت با جمهوری اسلامی پای گروه های تروریستی را به نشست های اپوزیسیون گشوده است.
گفتنی است نوریزاده از این تروریست ها به عنوان ایراندوست و وطن پرست دفاع می کند.

https://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-snc6/9497_147558682062373_1682598649_n.jpg

https://imageshack.us/scaled/landing/255/24451101514142525734661.jpg

نوری زاده در نشست تروریست های الاحوازی(تضامن) که برای تجزیه خوزستان تلاش می کنند. این گروه مسئول بمب گذاری های خوزستان محسوب می شود
این گروه که جناب نوریزاده افتخار شرکت در کنفرانس سال 2012 لندن آنرا کسب کرده نه تنها جدایی طلب است بلکه در لیست گروههای تروریستی مرکز مطالعات تروریسم در دانشگاه مریلند قرار دارد و اینجا هم لیست اعمال تروریستی این گروه ذکر شده است اسکرین شات مروبطه در صورت حذف


گفتگو نوری زاده با ادمکش تروریست ریگی که برای تجزیه بلوچستان تلاش میکرد

به اشتراک گذارید:

. Balatarin . Azadegi . Donbaleh . Risheha . Sabzlink . Cloob . Khabarnet . Digg . Delicious . Friendfeed . Addthis to other . Cloob . Oyax . Stumbleupon . Twitter . Facebook . Email To: . Reddit . Subscribe to Feed

۱۳۹۱ بهمن ۱۷, سه‌شنبه

میهن دوستی به سبک لس انجلسی بهرام و شهرام و دمیدن شیپور تبلیغاتی تجزیه طلبان!


تند روی بیمارگونه در نفرت از یک طیف سیاسی انسان را به انحراف می‌کشاند و به ته چاه ... پرتاب می‌کند

 http://www.up4ar.com/images/18363.png

پخش برنامه سرزمینی جاوید در روزهای گذشته از تلوزیون پارس و گفتگو بهرام مشیری با فدرالیست تجزیه طلب و همچنین و گفتگو بخش خبر تلوزیون کانال یک شهرام همایون با یک تجزیه چی  بن مایه این مطلب است
 قبل از این که هوادارن اقای مشیری من را متهم به سطنت طلبی کنند این نکته را یاداور شوم برای  نگارنده این مطلب درگیری های اقای مشیری و هوادارنشان با  طرفداران مشروطه پادشاهی هیچ  اهمیتی ندارد و قصد هم ندارم وارد دور باطل درگیری شصت ساله اقایان شوم که این درگری باعث خنده گرگهای در خانه و اشک تمساح های در بیرون! شده است

وقتی بهرام مشیری برای حمله به پهلوی به تجزیه طلبان پناه میبرد
مشیری: در برنامه های گذشته گفت قاضی یک شخصیت ملی بود و اون جمهوری مهاباد را هم که درست کرد از آزادی خواهی و جموری خواهی اش بود نه تجزیه طلبی!!
سخنی با مشیری:
 اقای بهرام مشیری شما به عنوان یک ملی گرا که عکس بزرگ مردانی چون ستارخان باقر خان فردوسی ومصدق را در پشت خود میگزارید اما بر خلاف منش این بزرگان عمل میکنید گفتگو چند روز پیش شما با فدارلیست خواهی به نام رشیدی این تناقض را نشان میدهد اقای مشیری پرسش من این است کسی که به خاطر عقاید سیاسی و درگیری با یک طیف سیاسی حاضر است به تمامیت ارضی کشور چوب حراج بزند را چه باید نامید؟ ایا واژه خائن برازنده او نیست؟ قصد ندارم این واژه را به شما نسبت اما گفتگو شما با یک پانکرد  بسیاری را متعجب کرده است اقای مشیری به کجا چنین شتابان؟  قاضی محمد  یک شخصیت ملی بود؟ ایا شما تاریخ را نخوانده اید یا اگر خوانده اید چرا ان را وارونه به مخاطب اراده میدهید؟همه میدانیم   قاضی محمد که در راه تکه پاره کردن ایران کوشید و سر سپرده دولت فخیمه شوروی که بود اهدافش چه بود و... قاضی محمد و ان جمهوری مهاباد! از کی تا به حال تبدیل شده است به یک شخصیت ملی؟ شما برای کوبیدن حکومت پهلوی از هر راهی استفاده میکنید شما با تریبون دادن به این اشخاص ابزار را به یک تجزیه طلب داده اید تا مزخرفاتی بگوید و هم برای قاضی محمد تبلیغ کند و قاضی محمد را با جورج واشینگتون یکی بداند! و از جمهوری مهاباد تعریف و تمجید کند و ازسوی عجیب تر اینکه بله های شما در طول برنامه رنگ تایید داشت فقط برای اینکه طرف چند تا مزخرف به رضا شاه بگوید شما به او بلند گو داده اید!  اقای مشیری سرزمین جاوید برنامه ای ارزنده بود! که خود من یکی از مخاطبانش بودم اما مدتیست روند رو به  زوالی را در پیش گرفته  دیگر...  سرزمین جاوید را پاتوق تجزه طلبها نکنید! با سخنانی که شما در ستایش یک تجزیه طلب گفتید  مرحوم مصدق فردوسی پاکزاد ستارخان در قبر بر خود لرزیدند از عکس ان بزرگان کمی شرم کنید ایران وتمامیت ارضی را فدای بازی های سیاسی نکنید
مطمئن باشید در صورت ادامه روند حمایت  تبلیغاتی شما از تجزیه طلبان برای پاسادشت خون جانباختگان راه میهن و ادامه مسیر بزرگانی که تصویرشان سر در برنامه شما است با واکنش شدید میهن دوستان  مواجه خواهید شد این تنها یک نوشته از سر دلسوزی بود 


سخنی با شهرام همایون
 اقا شهرام همایون شایسته است شما به عنوان مدیر یک رسانه که از نمادهای ملیگرایانه در برنامه های خود استفاده میکنید و  ادعای میهن دوستی دارید بیشتر بر برنامه های شبکه خود نظارت داشته باشید نگذارید این ذهنیت بر تعداد افراد باقیمانده چیره شود که تایید کنند شما  کاسبی! را بهتر از مدیرdت و میهن دوستی  بلد هستید  درتاریخ  31.1.2013 بخش خبر در مورد دستگیری 30 خبرنگار  بجای کارشناس سیاسی مطبوعاتی مستقل  برنامه شما با یک تجزیه طلب به عنوان کارشناس! گفتگوی تلفنی کرد
 اقای همایون ایران وتمامیت ان خطوط قرمز مردم ایران هستند هر کس که از این خطوط عبور کنند دشمن ایران و مردمانش است   شما با سخنان خود ثابت کردید  فردی میهن دوست هستید البته در سبک خودتان!  این خط قرمز را رد نکنید که پاسخ کسانی که  شعار نه غزه نه لبنان را سردادند و جان خود را فدای ایران کردند  بسیار سنگنین خواهد بود

به اشتراک گذارید:

. Balatarin . Azadegi . Donbaleh . Risheha . Sabzlink . Cloob . Khabarnet . Digg . Delicious . Friendfeed . Addthis to other . Cloob . Oyax . Stumbleupon . Twitter . Facebook . Email To: . Reddit . Subscribe to Feed