۱۳۹۳ خرداد ۱۷, شنبه

کسب مشروعیت عوامل اسلامی از نخست وزیری که سلاخی شد

در چند روز گذشته، مصاحبه يكى از عوامل اطلاعاتى جمهورى اسلامى، كه ادعا دارد كه جاسوس سيا و موساد بوده است، به صورتى كاملا غيراخلاقى توسط عده اى از دشمنان شادروان شاپور بختيار بزرگنمايى شده است. و به صورت رذيلانه اى از سخنان اين عنصر اطلاعاتى جمهورى اسلامى به عنوان سند عليه شاپور بختيار استفاده ميكنند. اين عنصر اطلاعاتى جمهورى اسلامى جهانشاه بختيار نام دارد و ظاهرا از خويشان شاپور بختيار است.
 جهانشاه بختيار سالها به ايران رفت و آمد داشته است و در ايران، به اذعان خود، ارتباط تنگاتنگى با عوامل اطلاعاتى و سپاهى جمهورى اسلامى داشته است و حتى توسط آنان زير فشار نيز قرار داده شده است. طبيعى است كه هدف دستگاههاى اطلاعاتى جمهورى اسلامى از ارتباط با اين فرد، كه ظاهرا نوه شابور بختيار است، و زيرفشار قرار دادن او چيزى جز ضربه زدن به نام و راه شاپور بختيار نميتواند باشد. اگرچه اين عنصر خائن به ايران و راه شادروان شاپور بختيار در كتاب رمان مانند و جيمزباند گونه خود دروغهاى شاخدار زيادى تحويل خواننده ميدهد، اما از لابلاى سطر سطر نوشته هايش ميتوان به خوبى فهميد كه يك مزدور اطلاعاتى بيشتر نيست. جالب آن است كه جهانشاه بختيار در كتاب خود ارتباطات گسترده خود با دستگاههاى اطلاعاتى جمهورى اسلامى را جهت "فريب دادن" آنها ميداند و مينويسد كه وى جاسوس جمهورى اسلامى نبوده است بلكه در آن واحد كارمند دو سازمان جاسوسى ديگر بوده است! پرسش اصلى ما اين نيست كه چگونه يك نفر ميتواند در آن واحد كارمند دو سازمان جاسوسى متعلق به دو كشور مختلف باشد و در همان حال در ميان عوامل اطلاعاتى كشور سوم، يعنى جمهورى اسلامى، زندگى كند و هر زمانى كه خواست نيز در رسانه هاى جهانى اعلام كند كه وى جاسوس سيا و موساد بوده است! 
پرسش اصلى ما اين نيست كه چه قرار و مدارهايى ميان اين فرد و دوستان اطلاعاتى اش در جمهورى اسلامى وجود دارد؛ بلكه پرسش اصلى ما اين است كه هدف از نوشتن چنين كتاب تخيلى و دروغينى چيست و چه كسانى از نوشتن اين كتاب سود ميبرند. پاسخ به اين پرسش مشخص ميكند كه جهانشاه بختيار اين كتاب را به دستور كدام دستگاه اطلاعاتى نوشته است: تنها جريانى كه از نوشتن اين كتاب سود ميبرد جمهورى اسلامى است. جهانشاه بختيار، اين عنصر مزدور اطلاعاتى جمهورى اسلامى را ميتوان تنها با خائنانى مانند فريدون بويراحمدى مقايسه كرد.
 هدف جمهورى اسلامى از انتشار اين كتاب، ضربه زدن به چهره درخشان و ياد و راه دكتر شاپور بختيار است؛ چرا كه شاپور بختيار تنها كسى بود كه جلوى فتنه خمينى ايستاد و گفت كه راه نجات ايران از دموكراسى و لاييسيته ميگذرد. مردم ايران پس از گذشت ٣٥ سال از حاكميت جمهورى اسلامى، امروزه به حقانيت راه شاپور بختيار پى برده اند و خطر اساسى براى جمهورى اسلامى از همينجا آغاز ميشود. دستگاههاى اطلاعاتى جمهورى اسلامى بايد بدانند كه انتشار اينگونه داستانهاى جيمزباندى چيزى نيست جز خاك پاشيدن به چهره خورشيد.
 https://4.bp.blogspot.com/-NUnAVobHbfI/UIiRWHr-KKI/AAAAAAAABDo/47HRPzMhd58/s400/aboolhassan.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-mieR4yH7gCY/U5MtNiQ6HOI/AAAAAAAABeM/BWEhvb2LFyA/s379/ZPXqmAK.png اما چيزى كه قابل تاسف است استفاده زشت و غيراخلاقى از اين كتاب توسط عده اى از دست بوسان پيشين خمينى است؛ افرادى كه امروزه توسط دستگاههاى اطلاعاتى فرانسه به كاخى در ورساى، كه متعلق به دولت فرانسه است، منتقل شده اند و بدين ترتيب تاكنون از ميليونها يورو كمك مالى دستگاههاى اطلاعاتى فرانسه بهره مند شده اند. اين افراد كه از معماران جمهورى اسلامى بوده اند، بجاى پوزش خواستن از ملت ايران، بخاطر حقنه كردن خمينى و جمهورى اسلامى به آنان، ميخواهند انتقام تاريخى خود را از شاپور بختيار بگيرند؛ چرا كه امروزه بر همه ايرانيان روشن شده است كه راه بختيار و پيش بينى هاى او درست بود و نه راهى كه بنى صدرها از طريق آن ايرانيان را به جهنم جمهورى اسلامى رساندند. اين افراد، با بزرگنمايى رذيلانه كتاب مسخره و جيمزباندى جهانشاه بختيار، كه به دستور دستگاههاى اطلاعاتى جمهورى اسلامى منتشر شده است، ميخواهند به خاطره تابناك شاپور بختيار ضربه زده تا شايد از اين طريق خود را از جنايتى كه در حق ملت ايران كردند تبرئه كنند. در واقع، آنان، به سربازان بى جيره و مواجب دستگاههاى اطلاعاتى جمهورى اسلامى تبديل گشته اند. آنان بايد بدانند كه راه آينده ملت ايران همان راهى است كه شاپور بختيار ٣٥ سال پيش مشخص كرد و نه راه انقلاب ارتجاعى اسلامى
به اشتراک گذارید:

. Balatarin . Azadegi . Donbaleh . Risheha . Sabzlink . Cloob . Khabarnet . Digg . Delicious . Friendfeed . Addthis to other . Cloob . Oyax . Stumbleupon . Twitter . Facebook . Email To: . Reddit . Subscribe to Feed