۱۳۹۱ اسفند ۹, چهارشنبه

فریاد های ( آت یره-ات یره ) تماشاگران تبریزی خطاب به مزدوران علی افاین پیکره ،نشانگر بنری است که روز 8 اسفند و مسابقه پیروزمندانه تراکتور تبریز-ایران با الجزیره امارات در ورزشگاه تبریز از سوی چند نفر از تماشاگران بر افراشته شد و زمان قابل توجهی نیز افراشته ماند و البته به شواهد فیلم های موجود مورد اعتراض بقیه تماشاگران پیرامون آن نیز واقع شد که با فریاد های بینداز و بینداز ( آت یره-ات یره ) خواستار فرو کشیدنش شدند و البته پس از مدتی این کار انجام شد.
بحث من پیرامون چرایی شگفت آور ورود این بنر نسبتا بزرگ و بر افراشته ماندش نیست.
انعکاس خبر این بنر در سایت خبر ان لاین نیز موضوع بحث من -فعلا-نیست که پس از مدتی این خبر گزاری آن را از صفحه اش حذف نمود.
تمرکز بنیادین من بر روی ماهیت نوشتار انگلیسی روی بنر است و گویا تعمدا نگاشته شده تا مخاطب خاص خارجی مضمونش را دریابد.
SOUTH AZER BAIJAN ISNT IRAN
که البته به زودی با این ترجمه و شیوه نگارش از سایت های تجزیه طلبی ترجمه و در سطحی وسیع منتشر شد :
آزربایجان جنوبی ایران نیست.
من اتفاقا این بنر و مفهوم درج شده اش را فارغ از اینکه نویسنده اش غلط نگاری کرده و بایستی می نوشت : 
south azerbaijan isn't iran ، درست ترین و روشن ترین جمله ای می دانم که می تواند پیرامون آذربایجان نگاشته شود !
فارغ از آنچه در ذهن طراحان این بنر بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که هنوز سرزمینی به نام آزربایجان جنوبی و حتی آذربایجان جنوبی ،از نظرگاه تر مینولوژی جغرافیای سیاسی شناخته نشده و در هیچ نگاشته علمی و تحلیلی و آکادمیک نمی توان از آن سراغی گرفت !
این واژه پروواکاتیو و سیاسی را میر جعفر باقروف دبیر کل اعدام شده حزب کمونیست شوروی آذربایجان (اران و شروان ) و از طراحان فرقه استالین ساخته پیشه وری در سالهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران تعمدا بر سر زبانها انداخت تا آذربایجان را به شوروی بچسباند و ایران را تجزیه نماید.
این مرده ریگ در بازمانده های فرقه ماند و سپس به میراثی بدل شد تا پانترک های امروز آن را به آذربایجانی منسوب سازند که هیچگاه شمالی جنوبی نبوده و روشنفکرانی آذربایجانی چون شادروان یحیی شیدای تبریزی آن را سخن چرکین بیگانه نام نهاده اند و استادشهر یار از آن نفرت داشته است.
شاروان یحیی شیدای تبریزی در شعر روشنگر ای آراز این گفته را به زیبایی بیان فرموده است .:
آی آراز بیر دالغا وور ، دریا کیمی توفان ائله
ظالمین ییخ قصرینی،اوز باشینا ویران ائله

ای ارس موجی بزن ، همچون دریا توفان نما

کاخ ظالم را بیفکن،بر سرش ویران نما

زوره محکوم ائیله ییب ،ایندی طبیعت بیزلری

زور دئیه ن جلاد ایله ، بیزلر آرا دیوان ائله

طبیعت ما را با زور محکوم کرده است

جلاد زورگو را محاکمه کن

بیر هجوم ایله داغیت شیطانلارین کاشانه سین

او فسادوفتنه قصرین خاک له یکسان ائله

با یک هجوم کاشانه شیاطین رو ویران کن

قصر فتنه و فساد را با خاک یکسان نما

وئرمه امکان بوندان آرتیق هر شرفسیز انسانا

آز بویولسوز کسلری دل مولکونه سلطان ائله

بیش از این به هر انسان بی شرافتی امکان مده

این افراد بی طریقت را کم بر ملک دل سلطان نما

سو ده ییل سندن آخان ، قانه دؤنن گؤز یاشی دیر

بو اسف احوالی گؤر ، توفان قوپار عصیان ائله

آنچه که ازتوسرازیر است،آب نیست بل اشکی است که به خون تبدیل شده

این احوال تاسف بار را ببین و عصیان کن

بیر - بیرندن سن بو قان قارداشلارین سالدین اوزاق

گل بو سرگردانلارین هر موشکولون آسان ائله

برادران هم خون را از هم جدا کردی

بیا و دشواری های این سرگردان ها را آسان کن

بیر قیلیش تک اورتادان کسدین محبت رشته سین

آز بو میداندا شرارت مرکبین جولان ائله

چون شمشیری رشته محبت را از وسط پاره کردی

کم در این میدان مرکب شرارت را جولان بده

قاضی اول ، انصافه گل ، حکم زمان وئر تازه دن

غصب اولان تورپاقلاری وابسته ی ایران ائله

قاضی باش ، انصاف کن ، دوباره حکم بده

سرزمین های غصب شده را وابسته ی ایران نما

کؤکلمه هجران سازین ، دل سوزونو آرتیرما چوخ

وصلدن سال صحبتی گل چاره ی هجران ائله

ساز هجران را کوک مکن ، بر سوز دل میفزای

از وصل سخن بگو،بیا و هجران را چاره کن

قارداشی قارداشا چاتدیر ، جانی هجراندان قوتار

بو آغیر بیر خسته لیک دیر ، خسته یه درمان ائله

برادر را به برادر برسان و جان را از هجران برهان

این ناخوشی سختی است ، درمانش نما

نه ”شمالی“ نه ”جنوبی“؟ آت بو چرکین سؤزلری

مولک ایراندیر تماماً،دونیایا اعلان ائله

چه شمالی؟چه جنوبی؟ این سخنان چرکین را به دور بینداز

به جهانیان بگو همگی سرزمین ایران است

فتحعلیشاه ائیله دی فاحش خیانت ایرانا

سنده خدمت گوستریب ، نقصانلاری جبران ائله

فتحعلی شاه خیانت بزرگی به ایران کرد

تو خدمت بکن و نقصان ها را جبران نما

تورکمن چای پیمانی بیر ننگ دیر تاریخ ده

عرضه سیز شاهین ایشین دونیالره اعلان ائله

قرار داد ترکمن چای ننگی در تاریخ است

اقدام شاهین بی لیاقت را به دنیا اعلام نما

کئچدی اون یئدی شهر روسیه نین چنگالینا

بوجنایاتی گتیر یاده ،بوگون عنوان ائله

هفده شهرزیر چنگال روسیه قرار گرفت

این جنایات ها را به یاد بیاور ، و امروز آن ها را عنوان کن

گولستان پیمانی دا سیندیردی ایرانین بئلین

بو ایشه باعث لره ،یارب اؤزون دیوان ائله

قرارداد گلستان کمر ایران را شکست

خداوندا ! مسببین این کار را محاکمه کن

گل گتیر بو ملته آزاده لیک فرمانینی

ملک ایرانی صفاده روضه ی رضوان ائله

بیا و براین ملت فرمان آزادگی بیاور

سرزمین ایران را روضه ی رضوان نما

تهمت و تحقیر اوخو هر سمتیدن یاغماقدادیر

سینه وی بیر داغ کیمی بو اوخلارا قالخان ائله

تیر تهمت و تحقیر از هر سمتی در حال باریدن است

سینه ات را همچون کوهی در برابر این تیرها سپر کن

یا اؤزون چک بیر کناره ،غصب اولان مرزی گؤتور

یا ایکی روحو سازاشدیر،دل لری شادان ائله

یا خودت را کنار بکش و مرز غصب شده را از میان بردار

یا دو روح را آشتی بده و دلها را شادمان کن

”شیدا“نین دائیم فراق یاردن آغلار گؤزو

گؤستر او شوخون جمالین ، گول کیمی خندان ائله

شیدا همواره از فراق یار چشمش اشکبار است

جمال دلبر را بنما همچو گل خندانش کن.
این گونه است که تنها ماحصل کار سازمانی و تبلیغاتی چند ماهه پانترکیسم ،بنری شده که همان هم مضمونی درست و واقعی است و البته کیست که نداند سرزمین موهومی و تخیلی ::آزربایجان جنوبی ؟! :: وجود خارجی و جغرافیایی ندارد که منسوب به جغرافیای تاریخی سیاسی ایران باشد !
اینک عرصه به میزان زیادی روشن شده و تکلیف ایرانیان با مدعیان هویت طلبی (بخوانید گریزان از هویت بر ساخته از شیدا و شهر یار تبریزی ) و تجزیه طلبان و فدرال قومی ها مشخص شده است.اینک به برکت این بنر هر چند تخیلی ،همگان دانسته اند موضوعاتی همچون مدافعه از زبان مادری و هویت منطقه ای ،دروغی بیش نیست و هدف راهبردی اینها پیشبرد سیاست تعیین شده از سوی ایدئو لوگ برجسته پانترکی ،صابر زیان بدر الدین و تئوری ختنه اوست که تاکید داشته ،با زبان آغاز کنید و با درد ختنه تجزیه ،به یکباره کار را تمام کنید !
اینک همگان دانسته اند که پر شور ترین مدافعان زبان مادری ،ایراندوستان آذربایجانی هستند که نخواهند گذاشت زبان مادری شان به لهجه مقلوب استانبولی و مغلوط قفقازی و نگارش لاتینی بدل شود و زبان شیرین ترکی سرای شیدا و شهر یار و نظمی و صابر و معجز و...از میان رود.زبانی که تنها و تنها با هویت ایرانی معنا و مفهوم و حتی ادامه حیاتش ممکن است و با رهبردی که استاد شهر یار برای ترک زبانان و آذربایجانی ها روشن کرده است :
ترکی ما بس عزیز است و زبان مادری--لیک اگر ایران نگوید لال باد از وی زبان !-استاد شهریار-
دوستان تجزیه طلب و هویت گریز ! 
عجله کردید و ساده لوحی نشان دادید ! و چه خوش که توصیه های مکارانه صابر زیان بدر الدین را گوش نکردید و فریب چند سکانس استدیو گوناز و ماموران خرده پای میت و موساد را خوردید (اسناد ویکی لیکس ) و البته زحمت ما میلیونها ایراندوست آذربایجانی را کم نمودید!
اطمینان دارم با این خبطی که بر دامان خود نهادید ،ما را یاری نمودید.زین پس به مدافعان مدعی و توخالی زبان مادری خواهیم گفت مجبورید نخست نسبتتان را با شهر یار و ایران روشن کنید و البته شما با این پرسش کلیدی ما آچمز خواهید شد و کیست که نداند هدف نهایی شما تجزیه ایران (البته در تخیلات ) است و کمتر کسی نمی داند اغلب شما قادر به نگارش دو جمله درست ترکی آذربایجانی با سبک استاد شهریار و شیدا و نظمی و دکتر هیات نیستید !
اینک ماییم و دفاعی درست و اصولی و روشن از زبان مادری عزیز ترکی آذربایجانی مان !
من از تمامی شما سپاسگزارم..حتی اگر تخیلی بنویسید و گاف کنید...
آنهم گافی بسیار بسیار بزرگ و سترگ و گسترده !
علی عجمی آذرابادگانی ایراندوست-۹ اسفند ۱۳۹۱

به اشتراک گذارید:

. Balatarin . Azadegi . Donbaleh . Risheha . Sabzlink . Cloob . Khabarnet . Digg . Delicious . Friendfeed . Addthis to other . Cloob . Oyax . Stumbleupon . Twitter . Facebook . Email To: . Reddit . Subscribe to Feed

۷ نظر:

ناشناس گفت...

برادرم زنده باشي من كرد زبان تو اذري وبلوچ و عرب خوزستان وتركمن خطه گلسنان وشيرازي ومزندراني همه وهمه ايراني هستيم و با مشت محكم بر سر تجزيه طلب ها مزنيم فرزن كوروش وبابك ويعقوب ليث پاسدار اين مرزو بوم ازشمال تا جنوب واز شرق تاغرب ودرياي نيلگون هميشه فارس ايران زمين

ناشناس گفت...

دوست عزیزم بسیار عالی نوشته ای و پرمغز؛ زمانیکه در تبریز زندگی می کردم ؛ 15 سال پیش؛ با تعدادی از این پانترکیست ها گفتگویی داشتم؛ قسم میخورم از 5 نفری که من می شناختم ؛ حتی یک نفر ازآنها قادر به بازگو کردن حتی یک مصرع از گنجینه حیدر بابا نبودند. بارها از آنها خواستم ؛ فقط یک مصرع شعر آذری بخوانند؛ نتوانستند، اطلاعات آنها در مورد موسیقی، هنر، فرهنگ هم همین قدر بود. نکته جالب تر اینکه مادر من فارش زبان بود و ترانه های آذری برای ما زمرمه می کرد!! هنوز هم می گوید برایم زبان آذری زبان عشق و احساس است. در عجبم از این جماعت ابله

ناشناس گفت...

بسیار فصیح و سنجیده.در فیسبوکم به اشتراک نهادم دوست عزیز. مانا باشید.

ناشناس گفت...

روی سخنم با پانترکانه: باید اعتراف کنم که بر خلاف اونچه که همزبونای من می گن، مغز شما تورک! ها خیلی هم خوب کار می کنه. تا وقتی که کشور اوضاعش خوب بود و توی دنیا آبرویی داشت و داشتید واسه خودتون صفا می کردید و جمهوری آذربایجان هم تحت سلطه شوروی بود و دهنشون سرویس شده بود و ترکیه هم مشغول گدایی بود، آذری بودید و وطن، ایران بود و بس. اصلا براتون مهم نبود که همزبوناتون دارن زیر فشار چکمه های استالین و برژنف له می شن. می رفتید کنار ساحل دریای رضاییه ول می شدید و صفا می کردید. همچین که اوضاع برگشت (که اونم نصفش تقصیر خودتون بود با اون قیام! کذایی تون تو تبریز که فقط واسه شاه هفتیر کش شدید و سی سال بعد پشت سبز ها رو خالی کردید)، حالا که کشور گرفتار یه مشت بی وطن شده یادتون افتاده که از سرزمین مادریتون جدا افتادید و هرطور شده باید برگردید به مام میهن. جمهوری آذربایجان اگه خیلی دلش به حالتون سوخته چرا به همتون تابعیت نمی ده که برین اونجا ور دلشون صفا کنید؟؟ نه عزیز جان، آذربایجان شمالی هوس زمین های حاصلخیز آذربایجان رو داره والا نون خور اضافی لازم نداره. خیلی دلم می خواد همین الان شهر و دیارتون به جمهوری آذربایجان ملحق بشه تا ببینید که به عنوان تورک! درجه چندم ایرانی تبار باهاتون چه رفتاری می کنن. عوض این توهمات، دفعه بعد که تهران یه تکونی خورد شما هم یه تکونی بدید شاید مملکت از دست این شیادا در بیاد، اونوقت ببینم هرچی "آذربایجان شمالی!!" نشین هست یه دفعه یاد تاریخ پر افتخارش در پناه ایران تو سر خودش می زنه که به یه کشور مادر برگرده یا نه. برین کشکتونو بسابید بابا جان.

ناشناس گفت...

طزنده باشی یاشاسین آذربایجان یاشاسین ایران. امیدوارم جمله ترکی رو درست نوشته باشم

ناشناس گفت...

درود به شما،
ایران همیشه به شیران آذرآبادگانش فخر فروخته،
من واقعا زیاد تسلط به این موضوع پانترکها و اینکه کدام سرویس اطلاعاتی (ایران، موساد . . .) از اونها حمایت میکنه ندارم، ولی وقتی یاد توضیحات معلم تاریخمون از جنگهای ایران و روس میافتم که باعث جدایی قسمتهایی از آذربایجان از ایران شد و اینکه آذری ها حتی با پای برهنه به جنگ میرفتن و تقاضای حداقل امکانات از فتحعلی شاه داشتن اما دولت از پس تأمین نیازهای ارتش برنمی اومد و چه بسیار نیاکان آذری ای ما (من فارس هستم اما اونها رو نیاکان خودم میدونم، احمقانه هست به خاطر تفاوت یک زبان ما خودمون رو از یک خون و نژاد ندونیم ) که در میدانهای سرد و یخبندان با دست خالی جلوی ارتش تزار ایستادن و جانشون رو برای یکپارچگی ایران دادند، و حالا یک عده وقیحانه ادعاهای پوچی میکنند بغض جلوی نفسم رو میگیره. لعنت بر این نظام که حفظش اوجب واجبات است و امتدادش ذلت ایرانیان. وگرنه علی اف باید زار میزد که خودشو جزوی از آذری های ایران بدونه که از مام وطن جداش کردن.
یاشاسین ایران، یاشاسین آذربایجان، یاشاسین تکه تکه این خاک
همین.

ناشناس گفت...

هموطنان عزیز اگر ملاحظه کنید حرف این پان ترکها مصداق کامل دارد با حرف دشمنان ایران، ا ز جمله اسرائیل که خرج گوناز تلویزیون را میپردازد و، الهام علیوف که ا ز باز مانده‌های (ک گ ب) روسیه (بخوان دشمن ایران) و ا ز نسل استالین هست. ا ز لحاظ روانشناسی‌ کسی‌ ا ز هویت خودش می‌گریزد که در برنامه زندگی‌ خودش ناموفق بوده و با گرفتن تایید ا ز بیگانگان می‌خواهد هویت به دست بیاورد. همه این پان ترکها متاسفانه بی‌سواد، بدون معلومات، بی‌ منطق و هیچ تحلیلی ا ز اوضاع ندارند. آموزش زبان مادری را وسیله و مستمسک قرار داده و بر زبان فارسی میتازند. من خودم ترک هستم و یادم نمیاد کی‌ فارسی یاد گرفتم. بچه استعداد فراوانی‌ برای یاد گیری دارد، حالا نمیدانم چرا یاد گرفتن زبان فارسی اینقدر برای پان ترکها و پان کردها سخت و گران هست ولی‌ یادگیری زبان انگلیسی‌، فرانسه، آلمانی‌، و... جزو مباهات هست؟ من به ترک و به ایرانی‌ بودنم بسیار افتخار می‌کنم. چه افتخار ا ز این بالاتر که بشود شعر حافظ، مولوی، سعدی، فروغ، مشیری، نادرپور، نیما، شاملو و شهریار، معجز و دیگر بزرگان علم و ادب را به فارسی و ترکی‌ خواند.

عزیزان، غیر ا ز این هست که بیگانگان و دشمنان ایران نمیتوانند راحتی‌ و آسایش چندین قوم که سالیان سال زیر یک چتر بزرگ ایران زندگی‌ کرده اند را ببینند؟ دشمنان ما میخواهند ما‌ها به جان همدیگر بیفتیم و آنها غنایم ما را به یغما ببرند. آقای الهام علیوف عاشق چشم و ابروی ترکای به قول خودشان جنوبی نشده. تازه آذربایجان شمال که خاک ایران بوده باید به ایران برگردد نه بر عکس. (گرچه شناختی‌ که ا ز آذری‌های علیوف دارم، همان جا جای خودشان بمانند بهتر هست. منطق و فکر آذربایجان شمال با استبداد کمونیستی فسیل شده و بسیار عقب مانده هستند).

برای هموطنان و خواهر، بردار ترک خودم متأسفم که به تله الهام علیوف و اسرائیل افتاده اند. به قول مثل ترکی‌ خودمان "یتیمه وای وای دیین چوق اولار، چورک ورن آز اولار". ترجمه به فارسی یعنی" به یتیم وای وای گو زیاد هست، نان بده کم هست". اگر دلتان استبداد ا ز نوع الهام علیوف می‌خواهد، که هر روز پدرش، حیدر علیوف، را بستایند، تشریف ببرید و تنگ دلش بشینید و زبان روسی یاد بگیرید ولی‌ یادتان باشد، ذرّه‌ای ا ز خاک ایران بدرقه راهتان نخواهد بود. خاک ایران به ایران و ایرانی‌ تعلق دارد نه به خائنین و وطنفروش ها. شما که ایرانی‌ نیستید تشریفتان را ببرید، یادتان باشد که شما ا ز نوادگان ستار خان و باقر خان نیستید در واقع در صف دشمن ما ترک‌های ایرانی‌ مثل علیوف هستید.

زنده با د ایران. پاینده و بر قرار با د ایران با تمامیت ارضی و پرچم شیر و خورشیدش.