بابك خرمدين ; ترك يا ايرانيیکی از جعلياتي  که طی  چند دهه ي  گذشته جهت ساخت و ارایه ی هویت دروغین ترکی برای مردمان آذرآبادگان مطرح شده همانا ترک بودن " بابک" است .

متاسفانه بسیاری بدون دانستن این که  چنین ادعاهايي ریشه در خیانت به کشور و با حمایت بیگانگان دارد .این قبیل دروغها را به راحتی می پذیرند اما به راستی "بابک خرمدین" که بوده؟ آیا وی پيشينه ي  ترکی داشته یا ایرانی نژاد بوده ؟
ضمن مراجعه ی به اینترنت متوجه شدم متاسفانه به جز چند پاراگراف مختصر اطلاعات مفیدی در رابطه با این شخصیت تاریخی وجود ندارد البته مستندات تاریخی از اقوال مورخین در دست است که  بیشتر برای پژوهشگران آثار تاریخی روشنگر است نه مخاطب عام . از جمله ی بهترین منابع موجود برای بررسی زندگی "بابک" لغت نامه و دایره المعارف "دهخدا" به عنوان معتبرترین واژه نامه ی زبان پارسي است.
به همین جهت بر آن شدم تا با  ارایه ی نوشتار ایشان در اینترنت به درک بهتر این واقعیت تاریخی کمک کنم . همانطور که از محقق بزرگی همچون علامه "دهخدا" انتظار می رود ایشان نظرات تمامی تاریخ نگاران معاصر "بابک" را ذکر کرده اند که از آن جمله اقوال معاندینی همچون تاریخ نویسان دربار خلیفه و یا متعصبین دینی است که تهمتهای ناروایی همچون زنا زادگی و یا آمیزش جنسی با خویشاوندان را به بابک یا پیروان وی نسبت میدادند و از  او  با الفاظی همچون ملعون و یا لعنته ا... نام برده اند  که البته  در جهت اهداف سیاسی بوده اما مطالعه ی مکتوبات ایشان می تواند برآیند کلی از آن پیشامدها بدست دهد.
اما نکته ی قابل توجه اینکه هیچکدام از مورخین دوست یا دشمن بابک را ترک(نه آذری) معرفی نکرده و همگی بر ایرانی بودن وی توافق دارند تنها یکجا به اشتباه" جورجی زیدان" ,افشین سردار سپاه خلیفه را که مامور مبارزه با بابک بوده ترک معرفی میکند (احتمالا چون چند تن از  سرداران خلیفه  همچون بغای کبیر ترک بوده اند )که او هم ترک نیست اما در مورد ترک بودن(نه آذری بودن) بابک حتی ادعایی هم وجود ندارد احتمالا از ایشان کسی تصور نمی کرده که چند صد سال بعد مردمانی پیدا شوند سفید پوست(آذری ها) که خود را از نژاد زرد (ترک) بخوانند .
سرگذشت  "بابک خرمدین" حجم ۲.۶ مگابایت  (تعداد صفحات ۳۶  صفحه و فورمت فایل pdf )
به اشتراک گذارید:

. Balatarin . Azadegi . Donbaleh . Risheha . Sabzlink . Cloob . Khabarnet . Digg . Delicious . Friendfeed . Addthis to other . Cloob . Oyax . Stumbleupon . Twitter . Facebook . Email To: . Reddit . Subscribe to Feed