۱۳۹۱ اردیبهشت ۳, یکشنبه

تا باشد آذربــايــجــــان پيوند ايران است و بس اين گفت با صوتي رسا فـريــاد آذربــايــجـــــان

 همانگونه که اطلاع دارید قوم گرایان پانترک همیشه در تریبون های خود مفاخر ایراندوست آذربایجان را انکار میکنند و یا سعی در مصادره انها به نفع تفکر تجزیه طلبانه را دارند آذربایجان کانون وطن پرستان ایران است ستارخان باقرخان کسروی شهریار  و... خود نمونه بارز گواه این ادعا هستند  این شعر و سخنانی که استاد در این شعر بیان میکند بهترین پاسخ به این کژاندیشان است فایل صوتی این چکامه با صدای استاد شهریار مهر باطلیست بر پیشانی کسانیکه  سعی در تحریف جعل تاریخ فرهنگ مردم آذربایجان را دارند
استاد شهریار: نتنها پیوند آذربایجان اصلا کانون زبان پهلوی آذربایجان بوده مرکز ایران آذربایجان بوده کانون نژاد آریا دروازه ی شهر.. آذربایجان بوده
این شعریست که در دیوان اولی چاپ شد شما میتوانید این شعر ,سخنان  را به صورت صوتی با صدای خود استاد شهریاربه صورت انلاین گوش کنید و یا آن را دانلود کنید


پـــر مي زنـد مـرغ دلــم با يـاد آذربــايــجــــــــان
                                             خــوش بـاد وقــت مـــردم آزاد آذربــايــجــــــــان
ديري است دور از دامن مهرش مرا افسرده دل
                                             بــاز اي عـزيـزان زنـده ام با ياد آذربــايــجــــــــان
آزادي ايـــــــران ز تــو آبــــادي ايـــــــران ز تـــو
                                             آزاد بـاش اي خـطّـــه ي آبـــاد آذربــايــجــــــــان
تا باشد آذربــايــجــــــــان پيوند ايران است و بس
                                             اين گفت با صوتي رسا فـريــاد آذربــايــجــــــــان
در بـيـسـتــون انـقــلـاب از شـور شيـريــن وطـن
                                             بس تيشه بر سر كوفته فرهاد آذربــايــجــــــــان
در مكتب عشــق وطـــن جان باخـتـــن آمـوختـه
                                             يارب كه بودست از ازل اسـتـاد آذربــايــجــــــــان
شـمـشــــاد ري را تـا بــوَد آزادي از جـــلّـــاد دي
                                             در خاك و خون غلطيده بس شمشاد آذربايجــــان
آوخ كه نيـــرنـگ عـــدو با دســت نـاپـاك خـــودي
                                             بگسيخت طوق طاعت از اكراد آذربــايــجــــــــان
اشك ارومي بين كه با خون دل سلماس و خـوي
                                            دريــا شد و برمي كنـد بـنـيــــاد آذربــايــجــــــــان
ضـحّــاكـيــان مــركـزي بيــرون برنـد از حــد ستم
                                            تـا ســر برآرد كــــاوه ي حــدّاد آذربــايــجــــــــان
خــون شد دل آزادگـــان يارب پس از چندين ستم
                                            كـام ستمگر مي دهـي يا داد آذربــايــجــــــــان؟
جان داده آذربــايـجـــــــان امداد ايران را و نيست
                                            ايـــران مــداران را سـر امــداد آذربــايــجــــــــان
تـا چـنــد در هــر بـوم و بــر آواره ايـد و در بـه در
                                            دستي به هم اي نامــور اولاد آذربــايــجــــــــان
از آتـش پـاشـيــدگـي تـا چنـد خـاكسـتــر نشين
                                            آبـــاد بـايــد خــانــه ي بـربــاد آذربــايــجــــــــان
بر زخم آذربـايـجـــــان هان شهــرايــارا مرهمي
                                            تا شــاد گـرداني دل نـاشـــاد آذربــايــجــــــــان

به اشتراک گذارید:

. Balatarin . Azadegi . Donbaleh . Risheha . Sabzlink . Cloob . Khabarnet . Digg . Delicious . Friendfeed . Addthis to other . Cloob . Oyax . Stumbleupon . Twitter . Facebook . Email To: . Reddit . Subscribe to Feed