۱۳۹۱ اردیبهشت ۵, سه‌شنبه

اسطوره های فراموش شده،امام قلی خان مردی که حماسه خلیج پارس را آفرید


و اکنون در چشم‏انداز قشم، اين نگين درخشان خليج فارس و بر دروازه اين خاک آب‏نشين که بر بال امواج و در سايه آبي استان هرمزگان آرام گرفته، تنديس مردي ايستاده است که عظمت و عزت اين مرز و بوم و رادمردي و دلاوري جنگاوران و مرزبانانش را در هيبت و قامت نمادين خود خلاصه کرده است. امام‏قلي‏خان اکنون تصويري از فراخي شانه‏ها و ستبري بازوانش را به رخ سبزفام آبها مي‏کشد و بر خود مي‏بالد که روزي قشم و هرمز را از دست بدخواهان متجاوز و پست‏سيرتان اسپانيايي و پرتغالي رهانيده و سايه پلشت اين اهريمنان شوم را از اين سرزمين رانده است.
امام قلی خان سردار دلاور و شجاع، آزادی بخش خطه جنوب ایران، رادمرد و سپهسالار بزرگ ایرانی است. او پسر الله وردی خان قوللرآقاسی رییس غلامان شاهی بود.

الله وردیخان مردی گرجی و سردار شاه عباس یکم و امین دربار صفوی بود. یکی از آبادگری های الله وردی خان پل سی و سه پل است.

امام قلی در سال بیست و هفتم پادشاهی شاه عباس اول، پدرش را از دست داد. پس از این به جای پدر به امیرالامرایی فارس و سپهسالاری ایران رسید. به سال 1026ق هنگامی که خلیل پاشا وزیر اعظم عثمانی به آذربایجان تاخت از مقام سپهسالاری کنار گذاشته شد.

وی به سال 1023 جزیره قشم و هرمز و متعلقات آن ها را به فرمان شاه عباس از پرتقالیان بازپس گرفت و پس از سال ها این جزایر را به قلمروی ایران افزود.

امام قلی خان به این بسنده نکرد، از مغرب تا حدود بصره پیش رفت، سراسر خاک فارس، بوشهر، کوهکیلویه، لارستان و بنادر جنوب، از بندر جاسک تا شط العرب و تمام جزیره های خلیج فارس از قلمرو حکومت او به شمار می رفت. امامقلیخان همواره آماده به رزم بود، بیست و پنج تا سی هزار سوار زبده مجهز جنگاور در اختیار داشت. او در طول بیست و پنج سال پیکار با دشمنان هرگز شکست نخورد.

از اقدامات عمرانی او باید به ساخت شهر بندر عباس، حفر تونل برای انتقال آب کارون به زاینده رود، مدرسه هایی در شیراز و پل خان در مرودشت اشاره کرد.

امام قلی خان مردی شجاع، دلاور، بخشنده و مردم دار بود و در فارس اختیار مطلق داشت. وی همانند پادشاه مستقلی حکومت می کرد و اختیار عزل و نصب والیان را داشت ولی هیچ گاه سر از اطاعت شاه نپیچید. او توانگرترین حاکم ایران بود. همه ساله هدیه های گران بهایی برای شاه می فرستاد ولی دارایی زیادی داشت. مخارج او تفاوتی با مخارج دربار شاه نداشت.

پس از مرگ شاه عباس، ستاره قدرت او افول کرد، شکوه حکومت او چنان بود که شاه تازه بر تخت نشسته را در فکر فرو می برد. اگر امام قلی خان ادعای سلطنت می کرد و سر از فرمان حکومت مرکزی می پیچید چه می شد؟ شاه صفی همواره از او در اندیشه بود تا این که سلطان مراد امپراتور عثمانی به سال 1042ق به شهر تبریز حمله برد. اعتمادالدوله به شاه صفی این فرصت را گوشزد کرد. شاه، امام قلی خان را به رویارویی ترکان فرستاد.

امام قلی که در ایام مردی کهن سال بود فرمان شاه را گردن نهاد و با لشکریانش به سوی قزوین شتافت. شاه نیز خود در قزوین استقرار یافت. پسران امام قلی خان بوی خون را از پیش شنیده بودند ولی او سرداری وظیفه شناس بود و فرمان شاه و حفظ کشور برایش ارزش بالایی داشت. شاه چون امام قلیخان و سه پسرش به قزوین وارد شدند سر آنان را از تن جدا ساخت.

شاه به این نیز بسنده نکرد و به نایب الحکومه فارس فرمان داد تا دیگر فرزندان امام قلی خان را بکشند تا از او نسلی برجای نماند.

به پاس خدمات امامقلی خان به حاک ایران، تندیس امام قلی خان ساخته مجسمه ساز بزرگ ایرانی استاد ابوالحسن صدیقی در بلوار امام قلی خان به سال 1370 در جزیره قشم برپا شد.

بلوار امام قلی خان در قشم نیز به یاد و خاطره این سردار بزرگ با گرته برداری از چهارباغ اصفهان احداث شده است.
به اشتراک گذارید:

. Balatarin . Azadegi . Donbaleh . Risheha . Sabzlink . Cloob . Khabarnet . Digg . Delicious . Friendfeed . Addthis to other . Cloob . Oyax . Stumbleupon . Twitter . Facebook . Email To: . Reddit . Subscribe to Feed